بایگانی برچسب ها: پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها

pro

پروبیوتیک ها: گوارش بهتر، سیستم ایمنی قویتر پروبیوتیک ها میکروب های زنده ای هستند که به طور طبیعی در دستگاه گوارش وجود دارند. میکروب های روده به طور عمده از باکتری ها تشکیل می شوند، اما شامل مخمرها، ویروس ها و آغازیان نیز هستند. تعداد آنها حتی از تعداد سلولهای بدن نیز بیشتر است اما […]

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.