بایگانی برچسب ها: قهوه

تداخلات قهوه و کافئین با داروها

تداخل دارویی کافئین و قهوه با داروها

قهوه و کافئین – اثرات آنها قهوه به علت وجود کافئین نیز در بسیاری از مکمل های چربی سوز تجاری گنجانده شده است. تعدادی از مواد فعال موجود در قهوه می توانند متابولیسم را تحت تاثیر قرار دهند: کافئین: محرک اصلی در قهوه تئوبرومین : محرک اصلی در کاکائو که در مقادیر کوچکتر هم در […]

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.