بایگانی برچسب ها: تغذیه در دوره بارداری

تغذیه در دوره بارداری

بارداری و مکمل های آن

تغذیه در دوره بارداری تغذیه در دوران بارداری چرا مهم است؟ تغذیه مناسب کمک می کند که بدن نیاز بیشتر به مواد غذایی را در طول دوره بارداری تأمین کند. هدف این است که بین نیازهای جنین در دوره بارداری و حفظ وزن مناسب در این دوره، تعادل برقرار شود. چه مقدار غذا در دوره […]

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.