بایگانی برچسب ها: آلرژی یا حساسیت

آلرژی یا حساسیت – علت ها و محرک ها

حساسیت

آلرژی یا حساسیت – علت ها و محرک ها آلرژی یا حساسیت با حساس شدن بیش از حد سیستم ایمنی در ارتباط است و با واکنش افراطی به صورت التهاب و گرفتگی راه های تنفسی نسبت به عوامل گوناگون محیطی مانند گرده گیاهان و قارچ ها، پروتئین موجود در غذاها، باکتری ها، ویروس ها و […]

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.