کپسول ال گلوتامین پی ان سی

193,000 تومان

کپسول ال گلوتامین پی ان سی سبب تاخیر در ايجاد خستگی ورزشکاران از طريق کمک به حذف آمونيوم، آنابولیسم پروتئين ها و کمک به عضله سازی می کند.

1 در انبار

کپسول ال-گلوتامین پی ان سی
کپسول ال گلوتامین پی ان سی

193,000 تومان

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.