محلول خوراکی آلرگارد

100,000 تومان

محلول خوراکی آلرگارد متشکل از گیاهان شفا بخش که اثرات ضد ویروسی و ضد التهابی آن در محیط آزمایشگاه و بالین بیماران به اثبات رسیده است.

ناموجود

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.