قوزک بند آتل دار طب و صنعت

220,000 تومان

این قوزک بند مناسب برای بهبود کشیدگی لیگامان ها در هنگام پیچ خوردگی شدید مچ و ضرب دیدگی می باشد.

سایز های موجود : خیلی بزرگ ( XL )

در انبار موجود نمی باشد

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.