قطره منتول پورسینا

20,000 تومان

قطره منتول پورسینا در غلظت های کم انتهای اعصاب حسی مربوط به سرما را تحریک کرده و باعث احساس سرما می شود که دارای اثر ضد درد موضعی می باشد.

در انبار موجود نمی باشد

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.