شیر خشک بیومیل سوی

31,700 تومان

شیر خشک بیومیل سوی بر پایه پروتئین سویا طراحی ساخته شده است. نوزادانی که نمی توانند از شیر مادر تغذیه کنند می توانند با مصرف این مکمل در مسیر رشد قرار گیرند.

ناموجود

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.