شربت زوفا عسلی رازک

25,000 تومان

شربت زوفا عسلی رازک برای افرادی که تنگی نفس آنها ناشی از حساسیت بوده، زوفا ضد سرفه و خلط آور و در سرماخوردگی ها نیز از آن استفاده می شود.

 

ناموجود

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.