سر شیشه شیر دهانه عریض وی کر 6 تا 18 ماه

33,500 تومان

سر شیشه شیر دهانه عریض وی کر 6 تا 18 ماه از سیلیکون با کیفیت تشکیل شده است واز ورود هوا به شیشه شیر جلوگیری می کند و از کولیک معده جلوگیری می کند.

ناموجود

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.