جوراب واریس رنگ پا طب و صنعت

100,000 تومان

این محصول به کاهش دردهای ناشی از واریس سیاهرنگ اندام تحتانی کمک می رساند.

سایز های موجود : BD، L

ناموجود

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.