اسپری ضد عفونی کننده کماکل با اسانس لاوندر – ۱۲۰cc

25,000 تومان

اسپری ضد عفونی کماکل بر روی باکتریهای گرم مثبت و منفی – قارچها – مایکو باکتریوم – Tb اثر کشندگی داشته و ویروسها( H1 N1-HCV-HIV-HBV-…. ) را غیر فعال می‌کند.

ناموجود

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.