آتل انگشت طب نیک

10,600 تومان

شکستن، ضرب دیدگی انگشت یکی از مشکلاتی است که کارکرد کلی دست را دچار مشکل می‌کند. یکی از کارهایی که برای رفع این مشکل می‌توان انجام داد، آتل انگشت است.

ناموجود

ما برای ارائه خدمات بهتر از کوکی ها استفاده میکنیم.